Vodomeračská 1 040 11 Košice
+421 903 307 147
vapeco@vapeco.sk email

Priemyselné farby BARIL

Produkty / Priemyselné farby BARIL


ALKYDOVÉ NÁTERY – Rýchloschnúce antikorózne alkydové základné, jednovrstvové a vrchné nátery


304 FORTIPRIME ED

Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný alkydový základ s prísadou zinkofosfátového pigmentu a aditív.

 

315 FORTICOAT

Rýchloschnúci silnovrstvový antikorózny alkydový vrchný / základný náter s obsahom zinkofosfátového pigmentu. Vďaka rýchlemu procesu schnutia a vytvrdzovania je produkt veľmi vhodný pre rýchle spracovanie v strojárskych dielňach a v priestoroch s „jednodennou aplikáciou“.

 
10443 BARILINE COATING SEMI GLOSS

Rychloschnúci silnovrstvový pololesklý antikorózny alkydový vrchný/ základný náter s obsahom zinkofosfátového pigmentu. Vysoká odolnosť zvetrávaniu, dobrý lesk a stálofarebnosť.

 
10852 BARILINE EXPRESS LV

Rýchloschnuci jednozložkový alkydový priemyselný vrchný náter s vysokým leskom. Vysoká odolnosť zvetrávaniu , odolnosť klimatickým zmenám, vysoký lesk a stálofarebnosť.

 

2K EPOXIDOVÉ NÁTERY - Dvojzložkové antikorózne epoxidové základné, medzivrstvové, jednovrstvové a vrchné nátery na rôzné povrchy. Vysoko sušinové produkty, extrémna antikorózna ochrana, unikátna priľnavosť

 
801 Steelkote TC primer

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný epoxidový náter s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoducho aplikovateľný v hrubých vrstvách s excelentnou krycou schopnosťou. Špeciálne vytvorený ako základný náter , kde je potrebné kombinovať vysoký stupeń ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšadlových emisií. Charakteristický výbornou priľnavosťou na veľa typov problematických podkladov (galvanický povrch, oceľ, hliník,...). Formulovaný na rýchlu aplikáciu a manipuláciu v priemyselných lakovacích linkách, v OEM náterových systémoch.

 

802 STEELKOTE EP

Univerzálny antikorózny epoxidový základný náter s vysokým obsahom sušiny, pigmentovaný fosforečnanom zinočnatým, poskytujúci vysokú antikoróznu ochranu. Špeciálne vytvorený na aplikácie nových konštrukcií, kde sú kladené vysoké požiadavky stupňa antikoróznej ochrany s rýchlym vytvrdzovaním.

 
803 Steelkote EP AC+

Univerzálny epoxidový základný/vrchný náter s vysokým obsahom sušiny , na báze antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoduché nanášanie hrubých vrstiev a vynikajúce krytie na ostrých hranách. Pri pigmentácii hliníkom (odtieň SK9007) nadobúda SteelKote EP AC+ extra bariérne a mastikové vlastnosti. Špeciálne vyvinutý na nové oceľové konštrukcie, kde musí byť vysoká úroveň ochrany priamoúmerná rýchlemu vytvrdzovaniu a znížením úrovne emisií rozpúšťadiel.

 
804 Steelkote EP Universal

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný/vrchný epoxidový náter, s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoducho sa nanáša vo vysokých hrúbkach s excelentnou udržateľnosťou na ostrých hranách. 804 Steelkote EP Universal je špeciálne vytvorený pre aplikáciu na nové oceľové konštrukcie, kde je potrebné kombinovať vysoký stupeň ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšťadlivých emisií. Multiúčelový epoxidový základný alebo vrchný náter s extrémnou koróznou odolnosťou (6 mesiacov v soľnej komore).

 
805 Steelkote EP ZN HS

Vysokosušinový katodický zinkový epoxidový náter s extrémnymi antikoróznymi vlastnosťami. Dlhodobá antikorózna ochrana tryskaného povrchu ocele Sa 2-2½ v dvojvrstvovom náterovom systéme. Ekonomické riešenie: formulované k rýchlosti aplikácie a možnosti manipulácie. Systém použiteľný pri vysokých hrúbkach suchého náteru bez rizika tvorby trhlín alebo iných vád typických pre nátery bohaté na zinok.

 
806 Steelkote EP MIOX

Univerzálny antikorózny vysokosušinový epoxidový náter, málo aromatický , EPA zhodný náter posilnený obsahom železitej sľudy. Náter aplikovateľný ako jednovrstvový systém so zachovaním vysokej kvality antikoróznej ochrany a jednoduchej aplikácie. Veľmi dobré korózne vlastnosti, extrémne bariérne vlasnosti a mechanická odolnosť. Produkt môže byť aplikovateľný ako základný náter v agresívnom atmosferickom a priemyselnom prostredí. Z dôvodu vysokého obsahu sušiny a nízkeho zápachu sa doporučuje tam, kde musia byť znížené hodnoty rozpúštadlových emisií a zlepšenie pracovných podmienok. Veľmi nízka hladina zápachu.

 
814 Steelkote IM TR

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny na báze smolených zväzkov, pigmentovaný železitou sľudou. Kombinuje vysoko kvalitnú ochranu a jednoduchú aplikáciu. 814 Steelkote IM TR je univerzálny základný/ vrchný náter pre trvalú ochranu oceľových konštrukcií v agresívnom atmosferickom a priemyselnom prostredí, vhodný aj pre trvalé ponorenie v zemi a vode (Im 1, 2, 3).

 
644 UNIMAX RC

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný epoxidový náter s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. 644 Unimax RC je špeciálne vytvorený ako základný náter , kde je potrebné kombinovať vysoký stupeń ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšadlových emisií. Charakteristický výbornou priľnavosťou na veľa typov problematických podkladov. Formulovaný na rýchlu aplikáciu a manipuláciu v priemyselných lakovacích linkách, v OEM náterových systémoch a v automobilovom priemysle.

 
16417 UNIBAR MASTIC

Univerzálny antikorózny vysokosušinový epoxidový náter pigmentovaný modifikovaným hliníkom. Náter jednoducho aplikovateľný, vhodný nanášania aj v prostredí s vysokou vlhkosťou, tolerantný nedôkladnej predpríprave povrchu. Charakteristický rýchlym ziskom odolnosti pre ponorenie vo vode. Predstavuje dokonalú bariérnu ochranu a zabezpečenie proti korózii(obsah inhibítorov korózie).

 


2K POLYURETÁNOVÉ NÁTERY - Dvojzložkové silnovrstvé antikorózne polyuretánové základné, jednovrstvové a vrchné nátery. Vyznačujú sa extrémnou mechanicko- chemickou odolnosťou, unikátnou stálosťou odtieňa a lesku.


 
191 POLURAN INTRADUR 10

Dvojkomponentný matný viacúčelový polyuretanový náter. DTM jednošichtový náter s obsahom antikorózneho pigmentu. Základný alebo vrchný náter v epoxidových a polyuretanových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov atd.

 
810 Steelkote PU Finish

Univerzálny dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. Charakteristický stabilnou stálosťou odtieňa a lesku, chemickou a mechanickou odolnosťou. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov atd.. Ideálne riešenie pre antikorózne zabezpečenie všetkých koróznych kategórií zhodných s ISO 12944

 
811 Steelkote PU Finish 30 UV+

Univerzálny dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. Základný alebo vrchný náter (samozakladajúci náter) v epoxidových a polyuretanových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov atd..

 
812 Steelkote PU Finish 60 UV+

Univerzálny dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. Základný alebo vrchný náter (samozakladajúci náter) v epoxidových a polyuretanových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov atd..

 
813 Steelkote PU Finish 90 UV+

Univerzálny dvojkomponentný polyuretánový náter na báze hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. Vrchný náter o vysokom lesku v epoxidových a polyuretanových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárských strojov atd..

 
817 Steelkote PU Primer Surfacer HS

Vysokokvalitný dvojkomponentný vysokosušinový polyuretánový základný/ plničový náter. Využitie ako rýchloschnúci plničový náter na feromagnetické a neferomagnetické materiály. Špeciálne vyvinutý pre využitie k rýchlej aplikácii náteru, rýchleho procesu schnútia a rýchlej možnosti manipulácie náterom ošetreným materiálom. Perfektná vhodnosť náteru pre priemyselnú aplikáciu v oblasti OEM, ACE, komerčné vozidlá, stroje, zlievance, nástroje a atď v kombinácii s vrchnými nátermi.

 
819 Steelkote PU AC+

Vysokokvalitný dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a excelentnými antikoróznymi vlastnosťami. Vrchný náter v epoxidových / polyuretánových systémoch, kde sú kladené vysoké požiadavky pre farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Je dokonale vhodný na použitie v chemických fabrikách, ropných plošinách, rafinériách, kontajneroch a konštrukciách v rôznych atmosférických a priemyselných prostrediach (až do koróznej kategórie C5 vrátane). Možnosť využitia ako ,,jednovrstvového´´ náteru priamo na povrchovo predpripravenú oceľ.

 
819G Steelkote PU AC

Vysokokvalitný dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a excelentnými antikoróznymi vlastnosťami. Vrchný náter v epoxidových / polyuretánových systémoch, kde sú kladené vysoké požiadavky pre farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Je dokonale vhodný na použitie v chemických fabrikách, ropných plošinách, rafinériách, kontajneroch a konštrukciách v rôznych atmosférických a priemyselných prostrediach (až do koróznej kategórie C5 vrátane). Možnosť využitia ako ,,jednovrstvového´´ náteru priamo na povrchovo predpripravenú oceľ.

 
847 STEELKOTE MC ALUMINIUM

Jednozložkový polyuretánový alumíniový náter vhodný pre aplikáciu pri vysokej vlhkosti ( na vlhký povrch) a nízkych teplotách. Pri aplikácii je uplatnená veľmi progresívna technológia tenkého filmu. Je veľmi pružný. Vysoko kvalitný alumíniový náter s vynikajúcou tesniacou vlastnosťou, s primárnou odolnosťou voči poveternosti a vysokou antikoróznou ochranou.

849 STEELKOTE MC MULTICOAT

Jednosložkový antikorozní vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanový nátěr s vysokým obsahem sušiny, posílený železitou slídou pro aplikaci při vysoké vlhkosti (vlhký povrch) a při nízkých teplotách. Při aplikaci je uplatněna velmi progresivní technologie tenkého filmu. Je velmi pružný.

17444 POLYCOAT TC HS

Vysokokvalitný dvojkomponentný polyestrom posilnený polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a excelentnými protikoróznymi vlastnosťami. Vrchný náter v systéme epoxid/polyuretán, kde sú kladené vysoké požiadavky pre farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Vhodný najmä pre aplikácie v chemických továrňach, rafinériách, nádržiach a konštrukciách v rozličných atmosférických a priemyselných prostrediach. Možnosť aplikácie ako jednovrstvový systém DTM.

 


DCC NÁTERY - PATENTOVANÁ technológia Dual Cure Chemistry poskytujúca extrémnu životnosť a unikátnu rýchlosť schnutia (cold cure)


 
171i2 DUALCURE SX

Dvojkomponentný vysokosušinový náter na báze patentovanej technológie Dual Cure Chemistry s extrémnou mechanickou odolnosťou a antikoróznymi vlastnosťami. 171i2 DualCure SX bol vyvinutý pre priemyselné využitie s rýchlym vytvrdzovaním bez prisušovania. Extrémne mechanické vlastnosti a antikorózne vlastnosti ponúkajú rozmanitosť aplikácie prekonávajúce práškové farby.

 
172i2 DUALCURE RX

Dvojkomponentný vysokosušinový náter pre aplikáciu štetcom/valčekom pre opravné práce, založené na technológií Dual Cure Chemistry s extrémnou mechanickou odolnosťou, vysokou pružnosťou a so zvýšenou odolnosťou poveternostným vplyvom. Rýchle vytvrdzovanie k rýchlej aplikácii a manipulácii.

 
174i2 DUALCURE TOPCOAT

DCC I2 sú unikátne patentované produkty o vysokej kvalite. Vytvorené k poskytnutiu excelentnej životnosti vo vonkajšom prostredí, elasticity náteru a výbornej priľnavosti k otryskanému povrchu či povrchu so základným náterom. Tento rýchloschnúci náterový systém je navrhnutý k zvýšeniu produktivity práce bez účasti sušenia v sušiacich kabínach. 174i2 ponúka excelentnú dlhotrvajúcu ochranu v rôznych atmosferických podmienkach. Náter odolný vode, slanej vode, väčšine chemických látok, výparom a rozliatiu miernych zásad a kyselín. Oderu a vlhkosti odolnosť. DCC produkty sú odporúčané pre komerčné, priemyselné a morské prostredie s použitím na stroje, prívesy, poľnohospodárske stroje, kontajnery , náradia a vozidlá. Skvelé pre aplikáciu kde sa vyžaduje dlhotrvácna lesku/farby stálosť a hladký povrch ako je potrebné v automobilovom priemysle.

 
178i2DTM DUALCURE DTM

Patentovaná technológia na báze Dual Cure Chemistry s extrémne rýchlym procesom vytvrdzovania. Dvojzložkový DTM (direct-to-metal = samozakladajúci) náter. Je určený na otryskanú oceľ a feromagnetické aj neferomagnetické podklady. Vyvinutý k rýchlej aplikácií a vysokej antikoróznej ochrane systémov OEM, ACE a súvisiace procesy.

 
306X DUALCURE ZRU PRIMER

DualCure ZRU Primer je vysokozinkový základ na báze patentovanej technológie DCC pre použitie na oceľ, kde je vyžadovaná extrémna odolnosť proti korózií a extrémne rýchly proces vytvrdzovania. 306X DualCure ZRU Primer je vytvorený k jednoduchej aplikácii. DCC systém je charakteristický možnosťou vytvrdzovania aj pri nízkych teplotách a odolnosťou proti praskaniu pri vyšších hrúbkach náteru.

 
604 DUALCURE ISOPRIMER

Dvojkomponentný antikorózny hliníkom posilnený základný náter na báze Dual Cure Chemistry. Základný náter pre otryskanú oceľ Sa21⁄2, žiarovo pozinkovanú oceľ, hliník a nerezové konštrukcie pre takmer všetky korózne prostredia zahŕňajúc aj prímorské prostredie.

 


ROBOTON NÁTERY – Bezprašné nátery pre povrchové ošetrenie betónových podláh, stien a konštrukcií.


 
825 Roboton PU Bodycoat

Dvojkomponentný polyuretánový náter v polomatnom prevedení určený pre priemyselné ošetrenie betónových a oceľových podláh. Vhodný pre nové alebo už existujúce betónové povrchy, steny, oceľové podlahy, balkóny, chodníky, mosty, garáže a schodiská.

 
834 Roboton EP Sealer

Dvojkomponentný epoxidový náter o nízkej viskozite určený k impregnácii betónových podláh. Transparentný ,,varnish" náter bez obsahu prchavých rozpúštadiel. Impregnačný náter pre nové alebo už existujúce betónové povrchy. Slúžiaci ako protiprašný prostrediok a ako základný náter v kombinácii s vrchnými rozpúštadlovými systémami.

 
836 Roboton 2K EP Self Leveling SF

Dvojkomponentný epoxidový samonivelačný náter určený pre priemyselné ošetrenie betónových a oceľových podláh. Epoxidový náter bez obsahu prchavých rozpúštadiel vhodný pre nové alebo už existujúce betónové povrchy, oceľové podlahy, balkóny, mosty, garáže a schodiská.

 
838 Roboton EP Rollercoat SF

Dvojkomponentný epoxidový náter bez obsahu prchavých rozpúštadiel určený pre priemyselné ošetrenie betónových a oceľových podláh. Epoxidový náter vhodný pre nanášanie valčekom na nové alebo už existujúce betónové povrchy, oceľové podlahy, balkóny, mosty, garáže a schodiská.

 


HYBRID NÁTERY - EPA schválené nátery na báze špeciálnych generických živíc a aktivátorov pre zabezpečenie rýchlej aplikácie v priemyselných lakovacích linkách. Vlastnosti náteru kvality automotive. Možnosť aplikácie ,,mokré do mokrého".


 
504 HYBRID ISOPRIMER

A two component anti corrosive, aluminum reinforced primer based on Dual Cure Chemistry. Adhesion primer for Sa2½ blasted steel, hot dip galvanised steel, aluminum and stainless steel structures in nearly all surroundings, among which marine and offshore.

 
509 HYBRID FASTCURE PRIMER HS

A two component anti corrosive, aluminum reinforced primer based on Dual Cure Chemistry. Adhesion primer for Sa2½ blasted steel, hot dip galvanised steel, aluminum and stainless steel structures in nearly all surroundings, among which marine and offshore.

 
530 HYBRID FINISH 30

Hybridný antikorózny polyuretanový náter. Multiúčelový náter DTM (direct-to-metal = samozakladajúci) / vrchný náter. Taktiež ako vrchný náter v hybridových náterových systémoch pre priemyselné prostredie. Špeciálne vytvorený pre urýchlenu aplikáciu náterov vo výrobných linkách. Perfektné riešenie ako jednovrstvový náterový systém pozinkovanej ocele žiarovým ponorením.

 
570 HYBRID FASTCURE DTM

Hybridný dvojkomponentný antikorózny náter na báze Dual Cure Chemistry (dvojité vytvrdzovanie). Multiúčelový náter DTM (direct-to-metal = samozakladajúci) / vrchný náter. Taktiež ako vrchný náter v hybridových náterových systémoch pre priemyselné prostredie. Špeciálne vytvorený pre urýchlenu aplikáciu náterov pre oceľové konštrukcie a výrobné linky.

 
575 HYBRID FASTCURE HS

A high quality two component high solids coating based on Dual Cure Chemistry with excellent anti corrosion properties. Also as topcoat in Hybrid coating systems where high demands are set with regard to colour retention and mechanical strength.

 
586 HYBRID DURACLEAR
 
588 HYBRID DURACOLOR

Durable two component polyurethane high gloss finish. Specially developed as economical high quality top coat for industrial product finishing. Complies with all requirements of the automotive and industrial finishing markets. High solids, so reduced solvent emissions and better efficiency.

 


RIEDIDLÁ


 
4951 ENVICLEAN PR

EnviClean PR4951 je vytvorený pre čistenie a odmastnenie povrchu už existujúcich náterov alebo povrchu ocele bez ošetrenia náterom. Vlastnosť naleptania povrchu produktom 4951 EnviClean PR garantuje výbornú priľnavosť pre následné nátery. Produkt môže byť použitý pre očistenie ručne odhrdzavených povrchov, ako aj pre očistenie fero a nefero-magnetických povrchov pred aplikáciou náterových systémov.

 
Riedidlo X5100

Riedidlo pre všetky alkydové produkty ako je Forticoat, Bariline, Bariflex a Barvinol.

 
Riedidlo X5800

Riedidlo pre všetky epoxidové produkty ako SteelKote, UniBar a UniCure.

Riedidlo X5801

Riedidlo pre všetky polyuretánové produkty ako SteelKote, DCC, MC, PolyCoat a PolyDur.